Koszty Cięcia

Wartość zamawianej usługi cięcia uzależniona od wielu składników. W celu uniknięcia nieporozumień, pomyłek prosimy o przesłanie do wyceny projektów, rysunków w formie elektroniczne (AutoCAD*.DWG,*DXF,Corel DRAW*.CDR lub innym)

na adres e-mail: biuro@kor-met.com.pl lub fax-em: 55 231-82-61 w formie rysunków wraz z pełnym opisem.

Na podstawie otrzymanych danych wykonujemy bezpłatne ofertę na usługę ciecia i przesyłamy ją do zaakceptowania.Usługę wykonujemy z materiału powierzonego lub własnego.Istnieje również możliwość  wycięcia Państwa detalu w celu zobrazowania jakości ciecia i porównania z innymi technologiami